Regulamin dyżurów nauczycieli na przerwach

Podstrony

Jak wyglada anioł stróż...

Temat: Uprawnienia jakie powinien posiadać organizator strzelania
Tomo sam usłyszałeś że warto ale nie trzeba. Swego czasu kiedy pracowałem jako nauczyciel usłyszałem od dyrektora szkoły taką informację .Jeśli w trakcie przerwy lekcyjnej zdaży się wypadek to nauczyciel mający dyżur ma przerąbane jeśli go nie było na korytarzu. Co innego jeśli był obecny a np dzieciak spadł ze schodów, nie był w stanie zapobiec wypadkowi ale był obecny na stanowisku ... Co innego jak będzie miał organizator uprawnienia lub w regulaminie napisze że odpowiedzialną osobą za strzelanie jest osoba z uprawnieniami, prawdopodobnie nie postawi nawet zarzutów bo wypadki się zdażają a organizator...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=36259Temat: Głupoty xD
aŚ, dzięki xD. Potem było trochę przypału, ale to nic. Miałam jakiejś babce powiedzieć, żeby poszła do innej sali, bo jej klasa pisze dwugodzinny sprawdzian. Powiedziała, abym zrobiła tona przerwie. Otóż. Pytałam ludzi, nauczycieli, która to babka - nie widziałam jej, ani nie było w nauczycielskim. Akurat kończył się mój dyżur, więc zostawiłam kartkę na ławce z jej nazwiskiem i tym co ... z obowiązku, że ma dostać naganę itd. Skończyła z nią gadać, i przyszła do mnie. Zapytała czy wiem, że nie wykonując jej polecenia złamałam tym samym regulamin szkoły, i dostanę za ... z klasy. Dociekała, czy ją przeprosiłam. Powiedziałam, że przeprosiłam za przeszkodzenie w lekcji i wyszłam. Spytałam, czy mogę zrobić to na przerwie. Przed jakieś 10 sekund się na mnie gapiła a...
Źródło: tokiohotelalles.fora.pl/a/a,288.html


Temat: "Karciana godzina"- dodatkowa godzina z KN
Dyżury nauczycieli podczas przerw miedzy lekcjami pełnione są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Uzasadnienie: Kwestie związane z dyżurami nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami powinny zostać uregulowane w statucie szkoły. Podstawą zapisów w tej kwestii jest § 14 ust. 1 rozporządzenia ... ustalił, iż uczniowie spędzają przerwy w zajęciach pod nadzorem nauczyciela. Ponadto w ust. 2 § 14 zapisano, że jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, powinno się umożliwić uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu. Na podstawie statutu w szkole powinien zostać opracowany regulamin oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami, który zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną. Harmonogram dyżurów opracowywany jest w oparciu o plan lekcji z uwzględnieniem jego zmian. Rozkład dyżurów powinien uwzględniać tez specyfikę szkoły (np. możliwy czas dojścia nauczyciela na dyżur) czy nauczanych przedmiotów (np. sprzątanie sprzętu po doświadczeniu na chemii) i itp. Za nadzór nad uczniami i zapewnieniem im bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele. Potwierdza to orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73; OSP 1974/10/202), z którego wynika, że obowiązkiem administracji szkolnej i nauczycieli jest opieka i nadzór zapewniający bezpieczeństwo powierzonych im uczni na terenie szkoły. Obowiązek ten występuje wtedy, gdy uczniowie danej szkoły pozostają pod kierunkiem nauczycieli lub pracowników administracji szkolnej w czasie lekcji, przerw pomiędzy zajęciami i innych zajęć organizowanych przez szkołę. Dyżury na przerwach obowiązują wszystkich nauczycieli pracujących w danej szkole. Nie funkcjonuje w oświacie jakikolwiek przepis zwalniający określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów między lekcjami. Zatem dyżury to - ujmując rzecz kolokwialnie - nasz ... (za co przepraszam). Pisząc o "żadnej opiece" miałem na myśli fakt, że dyżur to nie opieka nad konkretną grupą uczniów (ujętych w ramach jakiejś sformalizowanej listy), tylko raczej nadzór określonego obszaru (np. holu), gdzie uczniowie wędrują i przemieszczają się swobodnie. Stąd wniosek - dyżuru nie da się wcisnąć do "karcianej" godziny, podobnie jak czasu przeznaczonego na sprawdzenie sprawdzianów czy sprawdzenie obecności na...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4765
Powered by MyScript